Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro

Coaching

Czym jest dla mnie coaching? To wiara w człowieka, to wsparcie w budowaniu wizji celu który jest motorem napędowym w drodze do sukcesu. Wspieranie w wydobywaniu i wzmocnieniu potencjału, pomoc w pokonaniu barier i ograniczeń, towarzyszenie w drodze do osiągania celu.

Jeśli zbudowałeś zamek w chmurach, Twoja praca nie pójdzie na marne. Wybrałeś idealne miejsce - teraz musisz po prostu dobudować fundamenty - Henry D Thoreau

Nazywam się Hanna Garbowska, jestem certyfikowanym Life & Business Coachem, posiadam akredytację International Coach Federation i należę do ICF Global, ICF Polska. Moją pasją od zawsze była praca z ludźmi. Ogromną radość sprawia mi towarzyszenie ludziom w zmianie czyli w odkrywaniu drogi do tego, co dotychczas było niemożliwe, a stało się możliwe. Posiadam bogate doświadczenie menadżerskie (ponad 17 lat) w obszarze zarządzania zespołami, zarządzania operacyjnego i zarządzania procesami sprzedaży wywodzące się z międzynarodowych i krajowych organizacji, które łączę z podejściem coachingowym. Posiadam wykształcenie ekonomiczne w zakresie zarządzania i podyplomowe na kierunku International Business Doświadczenia w zarządzaniu zespołami i zdobyte sukcesy, pozwoliły mi dostrzec, jak ważny na drodze do celu jest człowiek oraz jego zasoby, a także równowaga pomiędzy wynikami i satysfakcją Klienta, a wartościami i etyką pracy.
Specjalizuję się w coachingu menadżerskim i zespołów. Wspieram liderów w budowaniu wizji, rozwijaniu siebie i organizacji. Menadżerów i ich zespoły w wyborze drogi, pomagając im przezwyciężyć przekonania, przyjąć odpowiednie postawy i podjąć wyzwania. Jako coach i mentor wspieram także tych, którzy pragną odnosić zawodowe sukcesy w obecnych bądź zupełnie nowych rolach.
Moją misją jest towarzyszenie, wspieranie i wzmacnianie zarówno drugiego człowieka , jak i całych organizacji na drodze do osiągnięcia tego czego pragną, wierząc w ich nieograniczony potencjał i możliwości. Po to aby Biznes mógł służyć życiu.
Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwóch synów. Lubię wspólne wyjazdy i poznawanie nowych miejsc, zwłaszcza ukochanej słonecznej Italii Moje wartości opierają się na rodzinie, miłości, odwadze, szacunku i wierze w ludzi.

Pakiety usług

Coaching biznesowy

Długość procesu coachingowego ustalana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Coaching zespołów

Długość procesu coachingowego ustalana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Life coaching

Długość procesu life ustalana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

Warsztaty szkoleniowe

Programy szkoleniowe zawsze dopasowywane są do potrzeb uczestników.

Proces

Relacja

Aby coaching był skuteczny pomiędzy coachem a Klientem musi zostać zbudowana relacja - „dopasowanie”. Na pierwszym spotkaniu Coach wprowadza Klienta w proces, ustala wspólne zasady współpracy odpowiednie dla Klienta i coacha, buduje się relacja, szacunek oraz zaufanie

Wyznaczanie celu

Coach wspiera Klienta w wyznaczeniu celu, w zbudowaniu wizji tego co Klient chce osiągnąć.

Świadomość

Coach wspiera Klienta w rozbudzeniu świadomości, wglądzie w otoczenie i swoje wnętrze, w lepszym poznaniu samego siebie, w wydobyciu potencjału, odkryciu mocnych stron. Klient zaczyna dostrzegać zmiany jakich chce dokonać, coach wspiera Klienta w dokonywaniu wyborów, pokonaniu barier i przekonań ograniczających na drodze do realizacji celu.

Motywacja

Coach wspiera Klienta w opracowywaniu kroków dojścia do celu odpowiednich dla danego etapu, ustala strategię działania. Wspiera w wyciąganiu wniosków z podejmowanych kroków. Coach wspiera swoją wiarą i dba o motywację do działania.

Realizacja

Klient samodzielnie realizuje swoje cele korzystając z zasobów które odkrył i rozwinął w czasie procesu coachingowego.

BLOG

Wpływ wizji celu zespołu na sukces firmy.

Jest to jeden z tych tematów, który uważam za kluczowy w analizowaniu osiągania przez zespoły celów organizacji. Sukces zespołu zależy nie tylko od jego ciężkiej pracy i efektywności. Mając jasne wartości i cele każdy zespół potrzebuje wizji, która nie tylko inspiruje ale zapewnia również przejrzystość dla kierunku i ukazuje wytyczne dotyczące procesu decyzyjnego. Ważnym krokiem jest stworzenie atrakcyjnej wizji zespołu, w której manager dzieli się z zespołem swoją wizją przyszłości (przyszłych działań). Umiejętność wyobrażenia sobie osiągnięcia celu przez każdego z osobna członka zespołu jest kluczem. W wizji każdy powinien poczuć się jak członek na tym samym pokładzie. Poszczególni członkowie zespołu powinni być w stanie wyobrazić sobie przyszłość i zobaczyć jaka jest ich rola w tworzeniu sukcesu i osiąganiu celu. Umiejętność wyobrażania sobie osiągnięcia celu jest związana z wiarą w jego osiągnięcie. Wpływa na postawę zespołu który odważniej podejmuje się wyzwań. W następnych krokach zespół powinien określić swoją strategię popartą wizją celu. Pomocna jest w tym otwarta dyskusja zespołu i burza mózgów: co stoi na przeszkodzie? co można zrobić jako zespół aby przeskoczyć do przodu w kierunku swojej wizji? jak utrzymać motywację? Działania te pomogą managerowi realizować jego wizję. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie zespołu. Jeśli wizja dla zespołu jest prawdziwa (wiarygodna) zaangażowanie będzie na wysokim poziomie. Zadaniem managera jest utrzymanie motywacji poprzez weryfikację czy cały czas wizja „ żyje”. Dzięki coachingowi możemy pomagać managerom budować wizję i propagować ją wśród członków zespołu, pomagając w ten sposób zespołom rozwijać siebie i osiągać wyższe poziomy.

11 Apr 2016

Jak wpływa przywództwo na kulturę zespołu i jeszcze dalej

Bardzo często słyszy się o nieefektywnych lub nie zaangażowanych zespołach i analizuje się kompetencje pojedynczych członków, a jaki wpływ ma na to ich lider czy też bezpośredni przełożony ? W każdym udanym biznesie możemy znaleźć wielkiego przywódcę, dbającego o rozwój organizacji, który jednocześnie dba o rozwijanie, wzmacnianie i angażowanie pracowników. Tworzenie kultury zespołu nie należy do łatwych zadań. Przywódca/ manager zespołu powinien posiadać określone cechy, wśród których wymienić można autentyczność, dojrzałość emocjonalną, spójność, twórczość i silny charakter, który jest wynikiem doświadczeń życiowych. Lider, który chce mieć pozytywny wpływ w danym środowisku powinien silnie identyfikować się z kulturą którą chce prowadzić. Manager, który jest nierozerwalnie powiązany z kulturą firmy będzie najbardziej skuteczny. Pracownicy którzy widzą lidera okazującego swoje zaangażowanie w sukces organizacji mogą także poczuć jego pasję i energię, dzięki czemu taki styl może być naśladowany w całej firmie. Autentyczność lidera pokazuje jego pasję i zaangażowanie. Poczucie misji jest naturalne, dzięki czemu staje się zaraźliwe. Wizja lidera/ managera jest związana z misją, dzięki niej lider potrafi inspirować cały zespół. Pracownicy którzy mają poczucie uczestniczenia w misji firmy są bardziej wydajni, entuzjastyczni i lojalni. Menadżerowie mający poczucie celu który jest zgodny z wizją firmy tworzą siłę napędową. Czują się zobowiązani do głoszenia wartości organizacji które „spływają” do każdego członka zespołu. Poczucie wartości, identyfikacja z misją i celami firmy wpływa na zaangażowanie zespołu i każdego pracownika z osobna. Zaangażowany zespół wpływa na szereg czynników gwarantujących sukces, począwszy od poprawy jakości tworzenia produktów, zwiększania efektywności i pozyskania lojalnych klientów po zmniejszenie rotacji pracowników.

11 Apr 2016
Coaching
DeskaDesign
Vegonovo
Seniovita
Comon